Kvůli politice ve stresu


Mnoho lidí si myslí, že když se budou zajímat o politiku, že tÅ™eba také budou zajímavÄ›jší anebo že se bude o to veselejší, jenomže já si právÄ› myslím pravý opak. Když lidé budou se tÅ™eba až moc pÅ™ehnanÄ› bavit o politice, tak to samozÅ™ejmÄ› také potom nemusí dopadat vždy perfektnÄ›. Mnoho lidí si myslí, že tÅ™eba politika je tady od toho, aby se o ní diskutovalo. SamozÅ™ejmÄ›, že tohle má nÄ›co do sebe. Jo, tohle je pravda, protože o Äem by se tÅ™eba lidé mohli bavit než tÅ™eba o módÄ›, o kráse nebo o přátelství, nebo o zdraví a potom také o politice?

Některé politické budovy jsou staré.

Ano, uznávám, že politika je hodnÄ› diskutabilní téma, protože i když se budete bavit hodnÄ› o politice, tak to neznamená, že vy se tÅ™eba nepohádáte s nÄ›kým, protože co vím, tak mnoho lidí právÄ›, kteří se baví o politice, tak také se velice Äasto pohádají. Hádají se a mÄ› to potom velice mrzí. A je to Å¡koda, protože lidé, kdyby tÅ™eba vÄ›dÄ›li, jak se nehádat, nebo jak tÅ™eba pojmout nÄ›jaký postoj k nÄ›Äemu, aby je nÄ›co zaujalo a podobnÄ›, tak podle mého názoru neudÄ›lají chybu. Nejlepší je, když lidé také budou si uvÄ›domovat, co je to politika anebo proÄ se vlastnÄ› kvůli politice nÄ›kdo hádá. Nemyslíte si, že hádky kvůli politice jsou škoda, že je to opravdu hodnÄ› smutné?

Politika je hodně diskutabilní téma.

Myslím si, že kdyby lidé se zamysleli nad tím, co je dobré a co není, tak by se potom tÅ™eba ani vůbec kvůli politice nehádali. TÅ™eba by se nehádali už vůbec. Já sice chápu, že každý ÄlovÄ›k má svůj vkus, každý ÄlovÄ›k má svůj styl a také každý ÄlovÄ›k má rád jiné politické strany anebo jiného politika nebo jiné politicky zainteresované osobÄ›. Já jsem také vždycky mÄ›la velice blízko k politice, jenomže, když jsem zjistila, že se tam opravdu vÅ¡ichni pohádají, tak jsem si Å™ekla, že takovýto život mít nechce nikdo, že nechci trpÄ›t stresem a dalšími vÄ›cmi, protože když se ÄlovÄ›k hádá, tak může trpÄ›t stresem a tu není rozhodnÄ› pro naÅ¡e tÄ›lo zdravé.