Jak zajistit bohatou úrodu u ovocných stromů


Mnoho z nás pěstuje na své zahradě nejen zeleninu, ale také ovoce. Zdaleka nejběžnější jsou jablka, ale najdeme také hrušně, švestky, třešně, meruňky a mnohé další. Ovšem představa, že budeme mít bez práce bohatou úrodu, je naivní. Pokud mají totiž stromy dobře plodit, potřebují k tomu i naši pomoc.

 

Tím prvním, na co bychom se měli zaměřit, je stříhání. To bychom měli provádět v pozdním podzimu, po opadání listů. Ostříhání větví totiž způsobí, že příští sezónu strom dá více energie do plodů než do růstu, což je přesně to, co chceme. Ovoce pak totiž bude větší a hojnější.

 

zrající jablko

 

Dále bychom měli zajistit ochranu proti škůdcům a parazitům. Z nich jsou zdaleka nejběžnější mšice, avšak ty nejsou ani zdaleka jediné, kdo může náš strom ohrozit. Je proto vhodné jej pravidelně kontrolovat a v případě potřeby aplikovat příslušný postřik. Pokud víme, že jej napadají pravidelně, pak je možná i preventivní kůra.

 

StejnÄ› tak je tomu i v případÄ› houbových onemocnÄ›ní, jako je například rez hruÅ¡ní. Zde je bohužel problém v tom, že napadení nepoznáme, dokud není příliÅ¡ pozdÄ›. V tomto případÄ› je tedy lepší aplikovat postÅ™ik pÅ™edem, zvláštÄ› pokud víte, že se v bližším okolí nachází možní pÅ™enaÅ¡eÄi. Jen mÄ›jte na pamÄ›ti, že houbové spory mohou s pomocí vÄ›tru cestovat i velmi daleko.

 

škůdce na jabloni

 

V neposlední řadě je zde zálivka. Léta u nás bývají horká a suchá, v posledních letech více než kdy jindy. A stromy, pokud mají prosperovat, potřebují mnoho vláhy. Pokud tedy nejsou zasazeny na místě s relativně vysokou hladinou spodní vody, je nutné jim během této doby přilepšovat a dávat jim denně několik litrů vody.

 

Pokud toto vÅ¡e dodržíte, pak máte mnohem vÄ›tší nadÄ›ji, že budete odmÄ›nÄ›ni velkou úrodou. MÄ›jte vÅ¡ak na pamÄ›ti, že ta není garantovaná, a ani nejlepší péÄe neudÄ›lá nic, jen zvýší pravdÄ›podobnost úspÄ›chu. AvÅ¡ak i to může znamenat propastný rozdíl.