Práce s počítačem


Já si myslím, že bez poÄítaÄe dneÅ¡ní svÄ›t už ani nedokáže existovat a také pořádnÄ› fungovat, protože vÅ¡echno je online a dÄ›lané pÅ™es poÄítaÄ a pÅ™es informaÄní technologii. Protože informaÄní technologie se v dneÅ¡ní dobÄ› používá už úplnÄ› vÅ¡ude a já si myslím, že nenastane nikdy takový ten soudný den, kdy bude poÄítaÄ na druhé úrovni a na druhé koleji, protože kolikrát slýchám, že lidé bez poÄítaÄe už nedokáží žít. Já tohle chápu, protože mnoho lidí právÄ› díky informaÄní technologii se vzdÄ›lávají anebo mají nÄ›jaké webináře a online kurzy anebo také s poÄítaÄem pracují. Také jsem se dozvÄ›dÄ›la, že informaÄní technologie a kybernetický prostor je opravdu tak hodnÄ› daleko, že jsou už i takové pokladny, kde vlastnÄ› nemusí sedÄ›t žádný ÄlovÄ›k, žádná pokladní, protože takhle zboží se markuje vlastnÄ› úplnÄ› samo.

Práce online je velmi Äastá.

A to díky právÄ› poÄítaÄům a elektronice. VÅ¡echno je kvalitnÄ› udÄ›lané a podle mého názoru je tohle opravdu tak precizní práce, a tak dokonalá práce, že já sama se v tom ani nevyznám. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba Å¡la do nÄ›jakého obchodu, kde by tÅ™eba byly samé jenom pokladny, které jsou elektronické a kde tÅ™eba nesedí vůbec žádná pokladní. To by mÄ› asi dÄ›lalo veliký problém. Protože tam se vlastnÄ› naÄítají kódy, a to vlastnÄ› musíte naÄítat sami. Takže si vždycky musíte vzít nÄ›jaké zboží, najít tam Äárový kód a potom to pÅ™iložit k pokladnÄ›.

PoÄítaÄe jsou důležité.

Myslím si, že je tohle skvÄ›lé, ale kolikrát mám problémy s tím, tÅ™eba když vážím ovoce nebo zeleninu anebo když si tÅ™eba nabírám do sáÄku peÄivo, nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité, protože když tam je tÅ™eba padesát druhů peÄiva, tak kolikrát se v tom ani nevyznám. Nejhorší je tÅ™eba, když tam jsou různé bulky, jenom s jiným posypem. To je pak na výbÄ›r! Tady jde vidÄ›t, že informaÄní technologie je opravdu daleko, když už jsou i elektronické pokladny. Jenomže mÄ› tohle vůbec nevyhovuje. V tomhle informaÄní technologii nemám ráda a radÄ›ji vyhledávám takové obchody, kde jsou prostÄ› lidé a se kterými si takhle popovídám.