Co je to móda


Já vím, že v poslední dobÄ› je móda taková divoká. Je to rychlá móda. Abych se pÅ™iznala, tak mě se taková rychlá móda sice se moc líbí, ale pÅ™ijde mi taková hodnÄ› nepraktická a také neekonomická. UrÄitÄ› víte, co je to rychlá móda, fast fashion. Je to taková móda, kdy tÅ™eba každý mÄ›síc je úplnÄ› nÄ›co jiného moderního a lidé to kupují. A takovou rychlou módu neboli fast fashion kupují lidé hlavnÄ› kvůli tomu, že je to velice levné. TÅ™eba tam koupíte triÄko za sto korun, ale kdybyste si koupili tÅ™eba nÄ›jaké znaÄkové triÄko, tÅ™eba úplnÄ› totožné, úplnÄ› z totožného materiálu a s totožnou barvou, tak tÅ™eba za to dáte také i sedm set korun, nÄ›kdy i dva tisíce korun. Jsou znaÄky, takové znaÄky, které tÅ™eba prodávají úplnÄ› obyÄejné triÄko za dva tisíce korun, ale potom je tady také úplnÄ› obyÄejné triÄko a tÅ™eba za osmdesát korun nebo sto padesát korun.

Módní návrháři jsou drazí.

Tady je to úplnÄ› různé. SamozÅ™ejmÄ›, že bych také chtÄ›la udržovat životní prostÅ™edí a kupovat kvalitní obleÄení. Aby nebyla fast fashion, jenomže tohle jednoznaÄnÄ› nejde. Nebudu si kupovat triÄko za nÄ›kolik tisíc, když ho můžu mít tÅ™eba za stovku. A pÅ™itom je to úplnÄ› stejný materiál a úplnÄ› stejná barva. Akorát že to drahé triko udÄ›lal nÄ›jaký módní návrhář anebo módní návrhářka.

Móda se týká i doplňků.

Takže bohužel, tohle si lidé dÄ›lají sami. Celý svÄ›t si to dÄ›lá sám. DÄ›lají to také módní návrháři. A jsou lidé, kteří mají opravdu dostatek penÄ›z a chtÄ›jí si dávat záležet na své profesi a na svém vzhledu. Tak si radÄ›ji koupí nÄ›kdy opravdu to drahé triko, ale co my lidé, kteří máme průmÄ›rný anebo nízký plat? SamozÅ™ejmÄ›, že si z dvacetitisícového platu nebudu kupovat tÅ™eba mikinu za pÄ›t tisíc korun. Tohle je naprosto nelogické a myslím si, že mi dá každý za pravdu. Je logické, že radÄ›ji půjdu do fast fashion a koupím si rychlou módu, nÄ›jakých pÄ›t obyÄejných triÄek, za které dám ani ne tÅ™eba pÄ›t set korun. Ano, znám takové obchody, kdy to mají opravdu hodnÄ› levné a kde nakupuje hodnÄ› lidí a kde jsou také veliké fronty.