Nouzová osvětlení plní v budovách důležitou funkci

Chodíte alespoň občas do divadla na operu, balet nebo činohru? Pokud ano, pak si sami sobě položte všetečnou otázku: „Všimli jste si tam nouzového osvětlení?“ Poměrně nenápadná soustava drobných svítidel na chodbách, ve foyeru, na schodištích i v hledišti bývá často přehlížena, no ostatně není divu, vždyť do divadel docházíme kvůli uměleckému výkonu herců a tanečníků a nikoli kvůli revizi nouzového osvětlení. Tu v těchto prostorách provádí specialisté – elektrikáři. Navštěvují divadla mimo obvyklou dobu veřejného představení, aby zajistili bezpečnost všech, co se uvnitř budovy nachází.

opona v divadle

Nouzové osvětlení je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků v uzavřených objektech, kde se pohybuje větší počet osob, a kde není zajištěn přímý přístup denního světla, anebo se tu provozují činnosti již po setmění. Jestliže totiž dojde k výpadku elektřiny a současně s tím i k požáru, může to vyvolat neuvěřitelnou paniku a zapříčinit ztrátu mnoha lidských životů.

interiér divadla

Nouzová osvětlení jsou napájena akumulátory, tím pádem na jejich činnost nemá přímý vliv elektrická rozvodná soustava, a jedná se o samostatný a nezávislý okruh. Jeho činnost se však musí pravidelně podrobovat revizím, protože na nouzové osvětlení musí být stoprocentní spolehnutí. Výpadek proudu v divadle s několika stovkami lidí v hledišti je zkrátka něco úplně jiného, než když zůstanete bez elektřiny v domácnosti.

Nouzová osvětlení se instalují kromě divadel i do dalších budov, například do sportovišť, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, obchodních center a některých výrobních provozů či skladů. Jas nouzového světla sice není takový, jako u běžných svítidel, ale plně postačuje k tomu, aby lidé bezpečně vyklidili tamní prostor a nedocházelo při tom k nebezpečným zraněním. Na některých svítidlech také mohou být vyznačené symboly a směrové šipky únikového východu.