Myslete na sebe, manželku, své děti i další rodinné příslušníky


Pokud opatříte svůj mobil, mobily svých dÄ›tí a rodinných přísluÅ¡níků Äipovou kartou BioProtect mobil, pokud odrušíte ve své domácnosti nebo na pracoviÅ¡ti každý spotÅ™ebiÄ samostatnÄ› nebo jako celek kartou BioProtect Card a pro svou osobní ochranu zaÄnete nosit tuto kartu neustále u sebe, můžete koneÄnÄ› zaÄít být v pohodÄ›, že se vám daří unikat pÅ™ed tolik obávaným umÄ›lým elektromagnetickým vlnÄ›ním, pro které se vžilo oznaÄení elektrosmog.

Dokonale vás všechny ochráníme před elektrosmogem

Pokud se vÅ¡ak nacházíte v blízkosti vysokofrekvenÄního záření, například vysílaÄů operátorů mobilních sítí, mÄ›li byste se zamyslet rovněž nad pořízením si karty BioProtect 400, která dokáže neutralizovat, díky krystalům a dalším látkám, které obsahuje, i toto Å¡kodlivé záření až na ploÅ¡e o polomÄ›ru 400 metrů. Používáním tÄ›chto prostÅ™edků bude tedy vaÅ¡e ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek a veÅ¡kerých dalších takzvaných zářiÄů elektromagnetických vln naprosto dokonalá a dostaÄující. Zavítejte do naÅ¡eho e-shopu.