Elektřina je všude kolem nás


Docela pochybuji o tom, že byste žili nÄ›kde, kam není zavedena elektÅ™ina. Já osobnÄ› jsem až do letoÅ¡ka takové místo vůbec neznal, a poznal jsem ho teprve tehdy, když jsem se dostal v Jižní Africe do Aardts Cabins. A i v tomto případÄ› je mé tvrzení vlastnÄ› nepÅ™esné, protože elektrické vedení tam skuteÄnÄ› konÄilo na úpatí protÄ›jšího kopce a ke mnÄ› už nedosahovalo, ale i zde jsem mÄ›l alespoň proud z nÄ›kolika solárních panelů.

ProstÄ› máme elektÅ™inu skoro nebo úplnÄ› vÅ¡ude. A když už ji k nám zavedli, stará se náš i zahraniÄní průmysl o to, abychom ji mÄ›li jak využívat. Tedy vyrábí nejrůznÄ›jší elektrospotÅ™ebiÄe, které nám slouží k nejrůznÄ›jším úÄelům.

elektrické vedení

ElektrospotÅ™ebiÄe potkáváme zÅ™ejmÄ› nejÄastÄ›ji v naÅ¡ich domácnostech. Máme tu různé sporáky, varné konvice, mikrovlnky, vysavaÄe, praÄky, myÄky, mixéry, televizory, rozhlasové pÅ™ijímaÄe, poÄítaÄe, ale tÅ™eba i topná tÄ›lesa a samozÅ™ejmÄ› osvÄ›tlení. A možná tam toho máte i jeÅ¡tÄ› více.

Ale elektrospotÅ™ebiÄe nemáme jen doma. Potkáváme je naprosto běžnÄ› i na pracoviÅ¡tích, i na různých volných veÅ™ejných prostranstvích. Protože vÅ¡ude potÅ™ebujeme minimálnÄ› svÄ›tlo, abychom tu mohli pracovat nebo se volnÄ› pohybovat. V kancelářích je elektÅ™inou pohánÄ›na snad veÅ¡kerá úředníky používaná technika, v továrnách využívají proud Äetné stroje a venku aspoň nÄ›jaké ty pouliÄní lampy.

elektrická zástrÄka

A když se nad tím zamyslíme, je tedy urÄitÄ› dobÅ™e, že máme i elektÅ™inu, i kdeco ze sortimentu elektro. Protože nemít to, žilo by se nám o poznání hůř. A možná by naÅ¡e životy ani nestály za nic. A jestli o tom pochybujete, zkuste si tÅ™eba jeden jediný den žít bez elektÅ™iny. Zkuste se vyhýbat jí i vÅ¡emu, co tato nÄ›jak pohání. Od ranní kávy až po noÄní posezení u televize. A rázem si uvÄ›domíte, že prostÄ› tuto energii a ji spotÅ™ebovávající přístroje a stroje mít musíme. Jinak bychom se vrátili ‚zpátky na stromy‘.