Pro pevnější zdraví


Snad celý svět se shodne na tom, že kouření není zdravé. Přesto se ale mezi dospívajícími nalezne určité (čím dále menší) procento těch, kteří kouřit začnou. Někdy se jedná o určitou formu protestu proti rodičům, kteří určují a vyžadují pravidla. Jindy je to zase výsledek tlaku vrstevníků a spolužáků. Je jasně dokázáno, že kouření škodí zdraví. V cigaretě jsou obsaženy totiž i jiné látky, kromě nikotinu. Tyto látky se hořením přeměňují a dochází tak k poškozování dýchacích cest. Navíc samotná vysoká teplota je pro náš dýchací systém nevhodná. Užívání cigaret je nebezpečné vždycky, ale s rostoucím počtem let, kdy člověk kouří se samozřejmě toto nebezpečí zvyšuje.

cigareta a kouř

Takže, pokud člověk přestane ve vyšším věku s kouřením, nezmizí tak riziko vzniku různých onemocnění, ale aspoň se již dále nebude zvyšovat. Jenže je složité s kouřením po mnoha letech přestat. Velmi důležitá je motivace, která může pramenit třeba z toho, že pokud přestanete kouřit, budete schopni provádět různé práce či sport bez zadýchání. Nebo Vás motivují třeba některé zdravotní komplikace. Někdy ale ovšem ani tato motivace nestačí, pak mohou přijít na řadu třeba jiné alternativy. Někdy se stává, že je kuřák závislý přímo na mechanismu kouření, na tom, že potřebuje cítit cigaretu v ústech, v ruce nebo třeba pro něj existují momenty, které jsou nerozlučně spjaty s cigaretou.

nedopalky

Pak je nejvhodnější nahradit běžnou cigaretu něčím, co nemá tak škodlivý potenciál. Tím může být například elektronická cigareta. Ač se to někomu může zdát k nevíře lékaři, vědci i další odborníci se shodují na tom, že tyto cigarety mají na zdraví menší dopad než ty běžné. Elektronické cigarety levně https://www.e-cigo.cz/elektronicka-cigareta/jsou finančně lépe dostupné než jejich klasické verze. Ani tyto cigarety nejsou sice bez negativ, ale je to alespoň dobrá cesta, jak se zbavit kouření nadobro.