Jak se dostat z dluhové pasti


Termín dluhová past Äi dluhová spirála se objevuje v posledních letech stále ÄastÄ›ji. A je pravdou, že se týká Äím dál vÄ›tšího množství lidí, proporcionálnÄ› se zvyÅ¡ováním inflace a tedy i cen. Jde o situaci, kdy si ÄlovÄ›k udÄ›lá dluhy, ze kterých se následnÄ› nemůže vymanit. Dokonce by se dalo i říci, že je to pro běžného ÄlovÄ›ka nemožné.

 

úroky u nevýhodné půjÄky

 

Zdaleka nejÄastÄ›jším způsobem, jak se do ní dostaneme, je to, když si vezmeme nevýhodnou půjÄku, kterou nejsme schopni splácet. JistÄ›, nemÄ›lo by se to stávat, je to ostatnÄ› důvod, proÄ například banky chtÄ›jí znát náš mÄ›síÄní příjem. UjiÅ¡Å¥ují se tak, že budeme schopni splácet a že to pro nás nebude příliÅ¡ velké sousto.

 

Mnohé nebankovní spoleÄnosti vÅ¡ak nic takového nedÄ›lají a půjÄí v podstatÄ› každému, kdo o to požádá, obvykle ovÅ¡em se znaÄnÄ› vysokým úrokem. Tito lidé pak nejsou schopni splácet a dlužná Äástka neustále narůstá. Aby mohli své dluhy splatit, berou si Äasto další, vÄ›tší půjÄku, Äímž se ovÅ¡em dostanou do jeÅ¡tÄ› vÄ›tších problémů.

 

mince a bankovky

 

SamozÅ™ejmÄ›, ne vždy za to může onen ÄlovÄ›k sám. Jsou případy, kdy si na jejich jméno vezme půjÄku nÄ›který z jejich příbuzných Äi známých, který ji následnÄ› nesplácí. Vzhledem k tomu, že dlužníkem je ten, na jehož jméno byla sepsána, bude ona spoleÄnost vymáhat dluh právÄ› po nÄ›m.

 

Je tedy jasné, že do této situace se lze dostat pomÄ›rnÄ› snadno, zvláštÄ› pro sociálnÄ› slabší obÄany, kteří nejsou příliÅ¡ finanÄnÄ› gramotní. Jak se z ní ale můžeme dostat? Není to jednoduché, avÅ¡ak možnosti tu jsou.

 

Jednou z nich je insolvence, ovÅ¡em o té moc lidí neví a ani nevÄ›dí, jak o ni požádat. PÅ™itom by jim Äasto mohla pomoci. Další možností jsou dávky v hmotné nouzi. Ty by pak mohly zabránit tomu, aby si ÄlovÄ›k musel vzít půjÄku jen na to, aby mÄ›l na základní životní potÅ™eby. A to je rozhodnÄ› dobÅ™e. Koneckonců každý by mÄ›l mít na to, aby mÄ›l například na potraviny.