Jak přestěhovat rostliny


Stěhování je proces, který mnoho lidí považuje za nesmírné utrpení, zatímco někteří se tím spíše baví a „čistí si hlavu“ od zbytečného stresu. Je fakt, že přenášením břemen se uvolňují do krevního oběhu endorfiny, známé jako hormony štěstí, tím pádem mohou být lidé manuálně pracující více vyrovnaní a spokojenější. Stěhování v Praze 5 Extra services však není pouze mechanické nošení věcí sem a tam, mnohdy jde o náročný proces po duševní stránce, na který je třeba se řádně připravit a využít svých znalostí a dovedností.

exempláře kaktusů

Součástí stěhovacího procesu jsou někdy i předměty spíše neobvyklé, které se v takovém rozsahu nevyskytují všude, a s nimiž je třeba nakládat opatrně a se zvláštními metodami a postupy. Jsou to například pokojové rostliny a rostliny ze zimních zahrad či skleníků.

Představte si, že byste měli na starost přestěhovat komplet botanickou zahradu, která sestává z několika skleníků a dalších prostor, kde jsou vysázené rostliny ve velkých květináčích. Jak v takovém případě postupovat?

skleník s rostlinami

Spolupráce s odborníky – stěhovací firma by měla vždy dbát pokynů odborníka, který je zodpovědný za pěstování rostlin v daném úseku. Například by se měl ten, kdo se stará o expozici kaktusů, vyjádřit k tomu, jak je balit do vhodných nádob, a jak je přemístit s ohledem na teplotu a vlhkost vzduchu či přímé sluneční paprsky. Každý drobný nedostatek může způsobit nedozírné následky a u některých exemplářů rostlin jde o statisíce korun, což je ovšem pouze přepočet na peníze, protože vyčíslit škodu na živých rostlinách penězi lze jen stěží.

Obrovské palmy – nejen v botanických zahradách, ale i v zimních zahradách rodinných sídel se vyskytují rostliny vyššího vzrůstu, a s nimi je velmi obtížná manipulace. Musí se přenášet ve svislé poloze a zajistit, aby se nepolámaly listy, přitom hmotnost samotného květináče se zeminou může jít do desítek kilogramů. Některé palmy mohou vážit i dva metráky, a toto přestěhovat, již vyžaduje určité mistrovství.