Žena a muž


Myslíte si, že ženy by se mÄ›ly zmÄ›nit kvůli mužům? Protože kolikrát slýchám, že žena by se mÄ›la zmÄ›nit kvůli mužům. MÄ› tohle pÅ™ijde naprosto takové komické a docela až urážlivé a drzé. ProÄ například já bych se mÄ›la mÄ›nit kvůli muži? SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›které kompromisy jako být musí, tohle je zase bezpochyby. Já právÄ› doporuÄuji nÄ›kdy kompromis. Já jsem totiž kouÄka ve vztahu, proto si myslím, že lidé, kteří dÄ›lají dennÄ› kompromisy, tak také na tom nejsou zase tak úplnÄ› psychicky nejlépe. Já si myslím, že by se mÄ›lo ustupovat jenom takhle v takovém smyslu, když tÅ™eba se jedná o dítÄ› a podobnÄ›, protože já bych doporuÄovala, aby se tÅ™eba ustupovalo ve vztazích v takové normÄ›, tÅ™eba aby to bylo lepší pro dítÄ›, tÅ™eba když se dva rodiÄe hádají, co bude jejich dítÄ› dÄ›lat, tak já bych se prvně smířila s tím, co chce dítÄ›.

Ženy by neměly stále ustupovat.

Potom bych radÄ›ji dala za pravdu dítÄ›ti, než abych ustupovala muži, jenomže mnoho Äasto slýchám, že právÄ› žena by mÄ›la muži ustupovat. Ale v Äem? V Äem by mÄ›la žena ustupovat? MnÄ› se tohle už absolutnÄ› nelíbí. Já sice nejsem žádná extra emancipovaná žena a nejsem ani feministka, feministka nejsem a nemám ani feministky ráda. Ale zase na druhou stranu si říkám, že feministky v nÄ›Äem samozÅ™ejmÄ› pravdu mají, tak v sedmdesáti procentech mají pravdu v tom, co říkají a nebo co dÄ›lají.

Žena má být veselá.

SamozÅ™ejmÄ›, že také kolikrát pÅ™emýšlím, co by to bylo, kdybych tÅ™eba se dala také k nÄ›jakým aktivitám, jenomže zase jsem si Å™ekla, že jsem žena a nepotÅ™ebuji být ani aktivistka. MnÄ› staÄí, že jsem žena, takže já si myslím, že tÅ™eba ženy, když jsou aktivistky, tak ony si právÄ› ubližují tím, že jsou aktivistky, protože proÄ by jimi jinak mÄ›ly být? ProÄ by se chtÄ›ly vyrovnávat mužům? VždyÅ¥ staÄí, že žena je žena. Žena toho dokáže nÄ›kdy více než muž. Už jenom vemte ten porod, ten porod je tak extrémnÄ› bolestivý, že kolikrát to ani nejde vydržet. Jendou jsem rodila tÅ™i dny, mám sice dvě dÄ›ti, ale ten první porod trval tÅ™i dny a myslím si, že to bylo jak za deset dÄ›tí.