Proč je kromě klasických brzd potřebná i ta ruční?


Každé auto má dnes mnoho bezpeÄnostních opatÅ™ení. A jedním z nich je i brzda. Ta je nezbytná z pochopitelných důvodů. Když se nad tím vÅ¡ak zamyslíme, zjistíme, že v každém autÄ› najdeme minimálnÄ› dvÄ›, jednak tu klasickou, kterou spustíme zmaÄknutím pedálu, a pak i tu ruÄní. A zajímavé je, že používáme obÄ›. To nás nutí zamyslet se nad tím, zda by nestaÄila pouze jedna,

 

náraz automobilu

 

JistÄ›, z bezpeÄnostního hlediska je pochopitelné, proÄ jsou zde umístÄ›ny dvÄ›. Vzhledem k jejich důležitosti je pochopitelné, že pokud jeden typ brzdy pÅ™estane fungovat, může ji nahradit ta druhá, byÅ¥ jen pro daný moment, aby bylo možné vůz zastavit. OvÅ¡em zde si musíme uvÄ›domit, že každou z nich používáme k jinému úÄelu.

 

Zatímco tu klasickou využíváme bÄ›hem jízdy, ta ruÄní zabezpeÄuje vozidlo proti pohybu ve chvíli, kdy je vypnutý motor. A je jasné, že to je důležité, zvláštÄ› ve chvíli, kdy parkujeme na naklonÄ›né rovinÄ›. Zdaleka ne vÅ¡echna parkoviÅ¡tÄ› jsou také rovná, a nekontrolované tunové vozidlo může způsobit znaÄné Å¡kody, a dokonce i nÄ›koho zranit.

 

stojící vozidlo

 

To samozřejmě nechceme dopustit, už jen proto, že by přitom byl poškozen i nás vůz, o tom, že bychom museli uhradit škodu poškozeným, ani nemluvě. A je jasné, že tuto by žádná pojistka nepokryla. Musíme tedy využít právě těchto brzd.

 

Dobrá, ale proÄ nestaÄí jen jedna? JednoduÅ¡e proto, že ta klasická je vázaná jednak na tom, že běží motor, a za druhé na tom, že je stlaÄený pedál. Ani jedno z toho samozÅ™ejmÄ› nelze v zastaveném vozidle realizovat, nehledÄ› na fakt, že nechat motor neustále běžet naprázdno není jen Å¡patné pro auto, ale také by se nám to prodražilo v cenÄ› paliva.

 

Je tedy jasné, proÄ zde máme dva různé druhy brzd. AÄkoliv mohou jedna druhou ÄásteÄnÄ› substituovat, primární funkce každé z nich je úplnÄ› jiná. ObÄ› jsou pÅ™itom pro bezpeÄný provoz automobilu naprosto nezbytné.