Není deska jako deska


Slovo deska se vyskytuje i v poÄítaÄové branži. AÄkoli je to pro odborníka běžný výraz, a laika může zaskoÄit. Ale je to tak. Deska v poÄítaÄi je a jistÄ› ne jedna. 

Pokud si poÄítat otevÅ™ete a bude hledat nÄ›co dÅ™evÄ›ného, je nanejvýš pravdÄ›podobné, že tam nic takového nenaleznete. Ledy byste tam pÅ™edtím zapomnÄ›li kolíÄek na prádlo a ani ten již dnes vlastnÄ› bývá z umÄ›lé hmoty. Ona kýžená deska vÅ¡ak pÅ™ece ve skříni od poÄítaÄe je, jen není dÅ™evÄ›ná. Ale poznáte ji snadno a bezpeÄnÄ›. Je uzounká, plochá a na ní je spousta spojů. 

NejvÄ›tší bývá takzvaný motherboard, tedy mateÅ™ská deska, nebo též deska základní. Je to právÄ› ona, která musí spolu s procesorem a dalšími prvky řádný přísun elektÅ™iny a dalších vÄ›cí tam, kam je tÅ™eba. Pokud to dÄ›lá dobÅ™e, funguje poÄítaÄ pÄ›knÄ› svižnÄ› a o nÄ›jakém zasekávání se mu ani nezdá. Jsou-li vÅ¡ak nÄ›kde potíže… 

monitor

Na této desce bývá umístÄ›na paměť pro BIOS. To je anglická zkratka pro Binary Input Output Systém. Tedy, systém zapnuto vypnuto. JedniÄky a nuly. Nic jiného, a pÅ™esto tohle málo dokáže nastartovat celý stroj a s ním i operaÄní systém, pokud není nÄ›kde nÄ›co poÅ¡kozeno. Pokud ano, vÄ›tÅ¡inou se poÄítaÄ nerozbÄ›hne a trucuje. 

Základní deska slouží také k tomu, aby se mohly k poÄítaÄi pÅ™ipojit různé další vymoženosti. JistÄ› znáte z práce Äi domovů, že klávesnici je nutno nÄ›kam zasunout. Tedy, ne celou, jen jeden konec kabelu, pokud ovÅ¡em nemáte bezdrátovou, ale i tak musíte zasunout do poÄítaÄe takzvaný pÅ™ijímaÄ. Ten má stejnou koncovku jako kabel od klávesnice, tedy klasické USB. Se starší koncovkou, takzvanou PS 2 se asi již v praxi nesetkáte. 

paměťová deska

Mimo klávesnice pak lze připojit další věci a všechny mají vstup právě na základní desce. Myš, tiskárna, monitor a já nevím co ještě všechno lze připojit. 

Bez této desky by poÄítaÄ nefungoval a vlastnÄ› by ani nebyl poÄítaÄem.